5 dots, best rated on TripAdvisor

Best rated Segway Tour in Copenhagen rated by TripAdvisor Users Read moreRead more

Reserver nu

 

Regler og Vilkår

1.0 DEFININATIONER 

For nedenstående dokument gælder følgende :

1.1.      “Vi ” / “Vores” refererer til  Tours Copenhagen.

1.2.      “Segway” refererer til de Segways som anvendes af  Tours Copenhagen.

1.3.      “Segway Ture referer til de aktiviteter som Tours Copenhagen tilbyder hvor vi anvender Segways.

1.4.      “Instruktør” / “Guide” referer til de ansatte hos Tours Copenhagen som leverer Segway ture i regi af Tours Copenhagen. Dette inkluderer den instruktion / Segway træning som er en integreret og obligatorisk del af vores Segway ture.

1.5.      “Dig ” / “Din” referer til den eller de personer der laver en reservation for en Segway tour og dermed accepterer de regler og vilkår der gælder hos Segway Tours Copenhagen.

1.6.      “Deltager” refererer til alle de personer som deltager i en de Segway ture der tilbyders af Tours Copenhagen.

 

2.0 RESERVATIONER

2.1.      Når du foretager en reservation til en Segway tur med os, så bør du læse, forstå og acceptere alle de regler og vilkår som fremgår af dette dokument.

2.2.      Såfremt du reserverer på vegne af andre er du ansvarlig for at sikre, at de øvrige deltagere accepterer de regler og vilkår som fremgår af dette dokument.

2.3.      Såfremt en deltager ikke vil acceptere vores regler og vilkår, kan vedkommende ikke deltage på vores Segway tur. Reservationen vil blive annulleret efter de afbestillingsregler som fremgår af vores regler og vilkår.

3.0 GENERELLE REGLER

3.1.      En reservation til vores Segway ture gælder for en specifik dato og tidspunkt. Det er dit ansvar at komme til os på den korrekte dato og det korrekte tidspunkt. Det seneste check-in /mødetidspunkt til vores Segway ture er 15 minutter før turens startstidspunkt.

3.2.      Alle Segway ture begynder med en obligatorisk instruktion og træningssession. Selvom vi skulle være så heldige, at netop du er verdensmester i at køre på Segway så er instruktionen og træningssession obligatorisk for alle.

3.3.      Såfremt du ankommer for sent vil du gå glip af din Segway tur og det er ikke muligt at få refunderet turen. Læs mere om dette under annullerings vilkår.

3.4.      Vores Segway ture kører året rundt i alt slags vejr. I tilfælde af ekstreme vejrsituationer som kraftig sne, isglatte veje og blæsevejr hvor der er vindstød af stormstyrke, så forbeholder vi os retten til at aflyse Segway turen. Vi vil aflyse såfremt vi vurderer at vejrsituationen gør, at det ikke er sikkert for vores kunder at deltage på vores Segway tur. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt din Segway tur bliver gennemført, så er du velkommen til at kontakte os om morgenen den dag din tur skal køres. Se mere om dette under vores annullerings vilkår.

3.5.      Vi bestræber os på, at varigheden af din Segway tur passer med det der står opgivet på vores beskrivelse af turen. Dog gælder, at ruten kan variere en smule afhængig af hvor mange deltagere der er på turen, hvor meget trafik der er på dagen, samt med hvilken hastighed turen køres.

3.6.      Vi forbeholder os retten til at justere i vores regler og vilkår.

4.0 FORUDSÆTNINGER TIL DELTAGERNE PÅ VORES SEGWAY TURE

Deltagere som ikke lever op til nedenstående forudsætninger vil ikke kunne deltage i vores Segway ture. I de tilfælde vil reservationen blive annulleret med henvisning til vores annulleringsvilkår. Såfremt der er spørgsmål til nedenstående, beder vi jer kontakte os før i gennemfører en reservation på vores hjemmeside :

4.1.      Deltagere på vores guidede ture i København skal være fyldt 10 år. (minimum 10 år ved Segway leje i Amager Strandpark, 8 år hvis ledsaget af en voksen)

4.2.      Deltagere skal veje minimum 40 kilo og må ikke veje mere end 125 kilo.

4.3.      Deltagere skal benytte en hjelm. Vi udleverer hjelme til alle deltagere.

4.4.      Deltagere skal anvende sko der ikke har høje hæle.

4.5.      Deltagere skal være i stand til at kunne stå op i det tidsrum som Segway turen varer..

4.6.      Deltagere skal selv kunne være i stand til at træde op og ned fra Segway (efter undervisning i dette).

4.7.      Deltagere skal (efter undervisning i dette) være i stand til at kunne læne sige fra side til side samt læne sig forover og bagover mens man står på en Segway.

4.9.    Deltagere må IKKE være påvirket af stoffer eller alkohol.

4.10.    Deltagere skal have en rimeligt syn for kunne køre på en Segway på en forsvarlig måde.

4.11.    Deltagere skal have en rimelig hørelse (eller have høreapparat) således, at deltageren er i stand til at høre, forstå og modtage instruktioner fra vores Segway guide, når vi bevæger os gennem København

4.12.    Deltagere på engelske ture skal i rimelig udstrækning kunne forstå Engelsk for at kunne modtage instruktioner fra vores Segway guide som vi bevæger os gennem København.

4.13.    Deltagere skal inden turen informere vores Segway guide såfremt der er nogen forhold som kan påvirke sikkerheden på den Segway tur som deltageren skal køre.

4.14.    Gravide kvinder, personer med rygskader eller andre seriøse helbredsproblemer kan ikke deltage i vores Segway ture. Vi anbefaler, at personer med diagnoser som osteoporose, slidgigt, artritis, muskel / skelet besvær eller andre sygdomme der kunne forværres ved at fald fra en Segway ikke bør deltage på vores Segway ture.

5.0 ACCEPTABEL OPFØRSEL

Upassende opførsel vil føre til, at reserverede Segway tur vil blive aflyst eller afsluttet før tid. Dette fremgår af vores standard annullerings vilkår.

5.1.      Verbale eller fysiske trusler mod vores ansatte, kunder eller til tredje mand vil under ingen omstændigheder blive accepteret. Dette indkluderer ligeledes aggressiv, farlig, truende opførsel eller sprogbrug.

5.2.      Det er ikke tilladt at ryge mens man kører på Segway

5.3.      Der må ikke anvendes mobiltelefoner, kameraer eller andet håndholdt udstyr mens man kører på Segway – medmindre man holder stille på sin Segway og at man samtidigt befinder sig i et område hvor der ikke er trafik.

5.4.     Det er ikke tilladt at stoppe op for at tage billeder. Der vil være flere stops ved sikre placeringer i byen hvor det vil være muligt at tage billeder. Alle andre stops skal koordineres med turens Segway guide.

5.5.      Deltagere skal til enhver tid følge de anvisninger der kommer fra turens Segway guide.

6.0 ÆNDRINGS- / ANNULLERINGSVILKÅR 

Vi er sikre på, at du vil elske vores Segway tur. Derfor håber vi bestemt ikke, at du får brug for at annullere din tur. Alligevel sker det alligevel til tider, at uforudsete ting kommer i vejen. Med dette i mente, har vi indført enkle og rimelige vilkår for ændringer og annulleringer.

Såfremt du får brug for at ændre eller annullere en bekræftet Segway tur gælder følgende vilkår:

6.1.      Alle forespørgseler om ændringer eller annulleringer til en reservation skal foretages via email til Tours Copenhagen. Anvend emailadressen info@copenhagensegway.dk. Først når du har modtaget en mail retur fra os kan du regne med at en ændring eller en annullering er gennemført.

6.2.      Såfremt du annullerer din Segway tur mere end 14 dage før din reservation har du muligheden for at ændre din reservation til en anden tid / dato. Du kan også vælge at få det indbetalte beløb refunderet.

6.3.      Såfremt du annullerer din Segway tur i tidsrummet 14 dage før og frem til 2 timer før din reservation, har du muligheden for at få ændret din reservation til en anden tid / dato. Dette naturligvis forudsat at der er ledigt på den ønskede tur.

6.4.      Såfremt du annullerer din Segway tur mindre end 2 timer før turen er turen at betragte som tabt. Det vil ikke være muligt at ændre til en anden tid / dato. Det er ej heller muligt at få turen refunderet.

6.5.      Såfremt du er no-show, det vil sige at du ikke dukker op i rettidig tid til din Segway tur, så er det ej heller muligt at få turen refunderet.

6.6.      Ved reducering i antallet af deltagere i en gruppe gælder samme ændrings- og annulleringsvilkår som ovenfor.

6.7.      Såfremt Tours Copenhagen bliver nødsaget til at aflyse på grund af ekstreme vejrsituationer, så tilbyder vi at ændre jeres reservation til en anden tur samme dag eller en anden dag. Såfremt du fortrækker at annullere reservationen helt, så tilbyder vi fuld refundering af det betalte beløb.

6.8.      Vi forbeholder os retten til at afvise deltagere før påbegyndelsen af træningen, under træningen eller under Segway turen såfremt deltagere ikke overholder forudsætninger til deltagelse i vores Segway ture. Vi forbeholder os ligeledes retten til at afvise deltagere såfremt de ikke opfylder de vilkår som fremgår under punktet “Acceptabel opførsel” i vores Regler og vilkår.  I sådanne tilfælde vil deltagerens Segway Tur blive afsluttet. Det vil ikke være muligt at reservationen ændres til en anden dag / tidspunkt. Det vil ej heller være muligt at få Segway turen refunderet.

6.9.      Det sker i meget sjælne tilfælde, at en deltager, efter at have modtaget instruktion og træning fra vores Segway guide, ikke er stand til at føre en Segway på forsvarlig vis. Såfremt vores Segway guide vurderer, at det ikke er forsvarligt at deltageren kører med på turen, så afsluttes turen for vedkommende. I disse sjælne tilfælde vil vi refundere det indbetalte beløb såfremt vi modtager en forespørgsel derom.

7.0 ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1.      Præcis som hvis man er ude at cykle eller gå en tur så kan det være forbundet med risiko ved at anvende en Segway i offentlig trafik. Tours Copenhagen vil levere grundig information og træning for at minimere alle risikoer for ulykker. Selvom sikkerheden er vores højeste prioritet, så kan vi ikke til 100% eliminere den risiko der måtte være ved at anvende en Segway. Derfor skal du acceptere at din deltagelse på vores Segway ture foregår for egen risiko.

7.2.       Du accepterer ligeledes, at vi ikke kan gøres ansvarlig for personlige skader, eller andre skader der måtte opstå på Segway turen.

7.3.      Såfremt du er ansvarlig for skader, tab eller ulykker som et resultat af uacceptabel opførsel eller forsætlig forsømmelse og så accepterer du ansvar for disse skader og accepterer, at du kan blive gjort ansvarlig for dem.

8.0 REFUNDERINGER

9.1.    Refundering er udelukkende muligt ifølge ovenstående ændrings / annullerings vilkår.

9.2.    Refunderinger for betalinger vil blive gennemført til samme betalingsmåde som den originale betaling var foretaget med.

Har du yderligere spørgsmål? Find svaret i vores Spørgsmål og Svar sektion Spørgsmål og Svar